7 - 9 Yaş Çoçuk İzlem

Bu dönemde yılda bir kontrol yapılır.

I. Anneyi ve çocuğu karşılayın ve uygun iletişimi kurun (Y13)

II. Sorun: • Kayıt sisteminde çocuğun eksik bilgilerini tamamlayın • Çocuğun aşılarını sorgulayın (Y7) • Çocuğu anemi yönünden değerlendirin

III. Çocuğa tam bir sistemik muayene yapın • Muayene başlamadan önce ellerinizi yıkayın (Y11) • Çocuğun boyunu ölçün, çocuğu tartın bulgularınızı büyüme eğrilerine işaretleyin (Y28) • Çocuğun genel görünümüne bakın • Cildi muayene edin • Baş ve boyun muayenesi yapın • Solunumu ve kalbi değerlendirin, arteriyal femoral nabızları palpe edin • Çocuğun kan basıncını ölçün (Y24, AŞ23) • Hiperlipidemi riski açısından değerlendirin (Y25) • Çocuğun işitmesini değerlendirin, ilköğretim 1. sınıfta işitme taramasının yapılıp yapılmadığını sorgulayın • Çocuğun görmesini değerlendirin • İdrar yolu enfeksiyonunu sorgulayın (Y18) • Kas-iskelet sistemi muayenesi yapın (Y30)

IV. Öykü, özgeçmiş ve çocuk-aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edin (Y20a). Fizik muayene bulgularını değerlendirirken istismar ve/veya ihmal olasılığını göz ardı etmeyin (Y20b)

V. Daha önceki izlemlerde tespit ettiğiniz bir sorun varsa onu tekrar değerlendirin

VI. Aşağıdaki konularda anneye ve/veya çocuğa danışmanlık verin • Yaşına uygun olarak beslenme (Y31) • Çocukla sağlıklı iletişim • Kazalardan korunma (Y12a-b) • Diş sağlığı (Y21) • Fiziksel aktivite • Üreme sağlığı 43

VII. Bulgularınızı kayıtlarınıza işleyin

VIII. Değerlendirmeniz sırasında çocukta bir sorun saptarsanız ilgili yönergelere göre hareket edin, gerektiğinde çocuğu bir uzmana yönlendirin

IX. Ailenin ve çocuğun sorularını yanıtlayın ve verilen önerilerle ilgili broşürleri verin

X. Kontrol için 1 yıl sonraya randevu verin

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 344 231 46 46
Website: www.aslanbeyasm.com

Yayha Kemal Mah.Sürmeli bey Cad. No:31/A

Dulkadiroğlu İlçesi / Kahramanmaraş

>